• Advertisement
 • Contact
More

  सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत माहे, जुलै 2021 करिता नियंत्रित शिधाजिन्नसांचे वितरण


  चंद्रपूर दि.15 जुलै : बल्लारपूर तालुका शिधापत्रिका क्षेत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत माहे, जुलै 2021 करीता कौटुंबिक शिधापत्रिकेवर देय असलेल्या नियंत्रित शिधाजिन्नसांचे परिमाण व दर निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील पात्र लाभार्थ्यांना धान्य नियमित दराप्रमाणे चालू राहील.
  तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांना गहू व तांदूळ मोफत मिळणार आहे
  ◆ असे राहतील वितरित करण्यात येणाऱ्या शिधाजिन्नसांचे वस्तूंचे दर व परिमाण:
  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी शिधापत्रिका धारकांना गहू प्रति व्यक्ती 3 किलो 2 रुपये प्रति किलो दराने तर तांदूळ प्रति व्यक्ती 2 किलो 3 रुपये प्रति किलो दरानुसार देय राहील.
  अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत गहू प्रति शिधापत्रिका 15 किलो,दोन रुपये प्रति किलो दराने व तांदूळ प्रति शिधापत्रिका 20 किलो तीन रुपये प्रति किलो दरानुसार देय राहील.तसेच साखर 20 रुपये प्रति किलो दराने, प्रति शिधापत्रिका 1 किलो याप्रमाणे शिधापत्रिका धारकांना देय राहील.
  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी तसेच अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिका धारकांना गहू व तांदूळ मोफत असून वरील दोन्ही योजनेतील शिधापत्रिका धारकांना गहू प्रति व्यक्ती 3 किलो तर तांदूळ प्रति व्यक्ती 2 किलो परिमाणाने देय राहील, असे बल्लारपूरचे तहसीलदार संजय राईंचवार यांनी कळविले आहे.