• Advertisement
 • Contact
 • Chandrapur
More

  पेट्रोल पंपा वर बंदूकीच्या धाकाने पैसे चोरी करणारे आरोपी अटकेत

  दि.१९/०७/२०२१ रोजी निर्यभ पेट्रोलपंप,राजुरा रोड, बामणी – बल्लारपुर येथे रात्रौ अंदाजे १ ते २ वा. दरम्यान काळया – लाल रंगाची मोटर सायकलवर दोन ईसम पेट्रोल भरण्याच्या बहाण्याने येवुन नोजल वर्करला बंदुकीचा (देशी कट्टया सारखा) हत्याराचा धाक दाखवुन त्याचेकडुन २६००/-रु नगदी रोख रक्कम जबरीने घेवुन गेले. त्यानंतर त्याचे ताब्यातील मोटर सायकल मध्ये ५००/-रु. चे पेट्रोल टाकुन त्याचे पैसे न देता निघुन गेले अशा फिर्यादी नामे प्रकाश महादेव वैद्य, वय २९ वर्षे, धंदा – नोजल वर्क रा. विरुर, ता.राजुरा जि.चंद्रपुर यांचे तोंडी रिपोर्ट वरुन पोलीस स्टेशन बल्लारशा अप कं. ८१८/२०२१ कलम ३९२,५०६ भा.द.वी. सहकलम ३,२५ आर्म अॅक्ट अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

  पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील पो.स्टे. बल्लारपुर यांनी गुन्हयातील अज्ञात आरोपीचे शोध कामी वेगवेगळे पथक तयार करुन घटनास्थळाचा तांत्रीक अभ्यास केला. तपासा दरम्यान पो.स्टे. सिंदेवाही हद्दीतील पेट्रोल पंम्पावर सदर वर्णनाचे इसमानी त्याचे ताब्यातील काळया लाल रंगाची पल्सर मोटर सायकलनी जबरी चोरी करुन पळुन जात असताना आरोपीतांचा लोकांनी पाठलाग केला असता ते मोटार सायकल वरुन पडल्याने ते जागेवर मोटर सायकल टाकुन पळुन गेले. त्यावेळी सदर मोटर सायकलचा तपास केला असता ही आसीफाबाद राज्य तेलंगाना येथुन दि.१८/०७/२१ चे रात्रो 11 वा. चे दरम्यान चोरी गेल्याचे निष्पन्न झाले. त्याचा तांत्रीक अभ्यास करुन अज्ञात आरोपी हे सोनीया नगर वार्ड राजुरा येथील असल्याचे समजले.
  त्यावेळी त्याचे शोध कामी मुखबीर लावले असता गोपनिय माहीती वरुन आरोपी नामे अनिल रमेश सकनारे वय २१ धंदा मजुरी रा. सोनीया नगर वार्ड राजुरा यास ताब्यात घेवुन विचारपुस केली असता आरोपीनी गुन्हयाची कबुली दिली असुन उर्वरित तपास पो.स्टे. बल्लारशा हे करित आहे.

  सदरची कामगिरी मा.पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे तसेच मा. अप्पर पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, उपविभागिय पोलीस अधीकारी राजुरा राजा पवार यांचे मार्गदशनात पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील, सपोनि विकास गायकवाड व गुन्हे प्रकटीकरण विभागातील पोलीस स्टाफ यांनी केली आहे.